OCP krajowe – co to jest?

OCP krajowe - co to jest?

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach ubezpieczenie to nie tylko standard, ale nawet obowiązek czy też konieczność. Polisa nie kojarzy nam się bowiem już z niepotrzebnym wydatkiem, ale coraz częściej jest zabezpieczeniem i ochroną. OCP krajowe – co to jest? Co gwarantuje nam polisa OCP? Ile kosztuje OCP? Jakie rodzaje ubezpieczeń OCP możemy wyróżnić? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Co to jest ubezpieczenie OCP krajowe?

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, czym tak właściwie jest ubezpieczenie OCP. W praktyce jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Co ciekawe, polisy ubezpieczeń OCP https://www.sprezarki.net.pl/ocp-kabotaz-co-to-jest/ są ofertą dla wszystkich przewoźników, którzy to świadczą usługi związane z transportem towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym. W tym pierwszym przypadku przewoźnik porusza się jedynie drogami krajowymi, natomiast w tym drugim przypadku jeździ po całym świecie. Jak wiadomo – głównym celem przewozu towarów jest zarobek, a polisa OCP to gwarancja bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, pojazdów jak i samych towarów. Wcześniej wspomniane ubezpieczenie można uzyskać na podstawie umowy, która zwierana jest z dowolną firmą ubezpieczeniową. Już na wstępnym etapie ustala się okres, najczęściej jest to jednak dwanaście miesięcy.

Wszelkie warunki umowy są jednak ustalane indywidualnie pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczanym. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że posiadanie OCP nie jest przymusowe- to od nas zależy czy zdecydujemy się na tego typu udogodnienie. Nie możemy jednak zapominać o tym, że większość klientów, którzy korzystają z usług transportowych, oczekują od firm przewozowych właśnie tego ubezpieczenia. Jest to bowiem gwarancja nie tylko dla firmy transportowej, ale także dla zleceniodawcy. W dzisiejszych czasach jest to właściwie standard wśród przewozowych firm.

Zobacz koniecznie:

Polisa OCP – co nam gwarantuje?

OCP krajowe - co to jest?
OCP krajowe – co to jest?

Wiesz już co to jest OCP krajowe? Warto zainteresować się tym, co gwarantuje nam nasza polisa. Przede wszystkim świadczenie usług firmy przewozowej jest wówczas w pełni bezpieczne i niezagrożone. Tego typu rozwiązanie powoduje, że odpowiedzialność finansowa w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zadania przenoszona jest na firmę ubezpieczającą. Tego typu incydenty są oczywiście ściśle regulowane przez różne akty prawne, wśród których warto wyróżnić Kodeks Cywilny, ustawę Prawa Przewozowego, Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Dzięki temu, że posiadamy ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, otrzymamy rekompensatę z tytułu poniesionych szkód.

Jak już wspominaliśmy- ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, jednakże dysponowanie tym dokumentem sprawia, że zdecydowanie więcej klientów decyduje się na nasze usługi, co warto mieć na uwadze. Polisa OCP to gwarancja bezpieczeństwa przed następującymi zdarzeniami: kradzież lub zniszczenie towaru, uszkodzenie dóbr w wyniku wypadku komunikacyjnego, awarii czy opóźnienia w dostawie z powodu dowolnych przyczyn.

OCP – ile kosztuje?

Dla wielu osób interesująca jest kwestia kosztów OCP. W praktyce dość trudne jest wskazanie jednoznacznej kwoty, bowiem różni się ona w zależności od kilku czynników. Składki na ubezpieczenie ustalane są według konkretnych zasad firmy ubezpieczeniowej, a także na podstawie konsultacji z transportową firmą, która to jest zainteresowana zakupem polisy. Do głównych czynników, które mają największy wpływ na końcową cenę, możemy zaliczyć rodzaje przewożonych towarów, roczne dochody firmy transportowej, a także kwotę, na którą opiewa ubezpieczenia (jest to tzw. suma gwarancyjna).

W praktyce koszy OCP każdorazowo ustalane są indywidualnie. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem. Dlatego jeśli możemy pochwalić się mocną kartą przetargową, wówczas być może końcowy koszt będzie jeszcze korzystniejszy dla nas. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że cena może być nieco niższa w sytuacji, gdy przewoźnik zdeklaruje się do tego, by ponosić koszty w przypadku niewykonania usługi.

Rodzaje ubezpieczeń OCP – jakie możemy wyróżnić?

Kiedy firma transportowa inwestuje w odpowiednie ubezpieczenie OCP, wówczas gwarantuje bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i klientowi. Oczywiście polisa powinna chronić cały transportowany towar, chyba, że umowa zawarta pomiędzy obiema stronami została skonstruowana w nieco inny sposób. W każdym przypadku warunki współpracy muszą być ściśle określone, dzięki temu unikniemy niedopowiedzeń w przyszłości, co może okazać się niezwykle istotną kwestią.

Warto zastanowić się nad pełnym pakietem ubezpieczeń OCP, aby zapewnić sobie całkowitą ochronę towarów. Wyróżnić możemy OCP dla transportu krajowego i OCP dla transportu międzynarodowego. Co godne podkreślenia- w obu tych przypadkach zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela zmienia się i wynika z zapisów prawa przewozowego, a także z konwencji CMR. Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, jednakże w dużym stopniu ogranicza możliwe do poniesienia straty.