Zjawisko sublimacji i resublimacji – co to jest, opis i charakterystyka

Zjawisko sublimacji i resublimacji – co to jest, opis i charakterystyka

Zjawisko sublimacji i resublimacji – co to jest, opis i charakterystyka: obecny postęp techniki i nieustannie rozwijająca się wiedza o świecie stwarzają wiele możliwości, które wykorzystane w odpowiedni sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia każdego z nas. Zastosowanie nauki i jej ogromnych predyspozycji pozwala na wdrożenie nowych, lepszych warunków do życia i codziennego funkcjonowania. Otaczające nas zewsząd procesy chemiczne i fizyczne coraz częściej stają się źródłem pozyskiwania różnego rodzaju dóbr materialnych oraz polepszenia warunków pracy na niejednym stanowisku czy też hali produkcyjnej. Odpowiednie wykorzystanie nauki może przynieść spore zyski i ułatwić pracę w znaczący sposób.

Sublimacja i resublimacja to procesy chemiczne zachodzące w szczególnych warunkach, wykorzystywane przede wszystkim do oczyszczania lub rozdzielania określonych substancji i doprowadzenia ich do postaci krystalicznej. Szeroko pojęte owe pojęcia wykorzystywane są na dużą skalę w laboratoriach oraz przemyśle. Ponadto można zaobserwować je każdego dnia podczas trwania różnych pór roku i warunków atmosferycznych.

Zobacz więcej:

Zjawisko sublimacji i resublimacji – co to jest, opis i charakterystyka

Czym zatem jest zjawisko sublimacji i resublimacji? Do czego wykorzystywane są dane procesy? I gdzie można je zaobserwować? Z tego artykułu dowiesz się:

– co to jest sublimacja,

– co to jest resublimacja,

– do czego wykorzystywane są dane procesy,

– gdzie można zaobserwować proces resublimacji oraz sublimacji.

Co to jest sublimacja?

Sublimacja to proces chemiczny polegający na przemianie fazowej stanów skupienia, który objawia się bezpośrednim przejściem ze stanu stałego w gazowy z całkowitym pominięciem stanu ciekłego.

Znaczna większość związków chemicznym nie podlega sublimacji w warunkach normalnych. Proces ten natomiast zachodzi w okolicznościach stwarzających odpowiednie warunki termodynamiczne, czyli takie, które charakteryzują się określoną temperaturą oraz ciśnieniem, uniemożliwiającym danej substancji istnienie w stanie ciekłym.

Przykładem, który doskonale obrazuje zjawisko sublimacji jest suchy lód, czyli zestalony dwutlenek węgla, naftalina a także kamfora oraz jod.

Do czego wykorzystywana jest sublimacja?

Sublimacja jest procesem chemicznym często wykorzystywanym w laboratoriach oraz przemyśle do oczyszczania licznych związków chemicznych, posiadających nadmiernie wysoką temperaturę, która uniemożliwia ich destylację w odpowiedni sposób. Procesy sublimacji zazwyczaj wymagają wykorzystania aparatury próżniowej, gdyż większość związków organicznych posiada potrójny punkt przy znacznie niższym ciśnieniu od ciśnienia panującego w atmosferze.

Druk sublimacyjny – jedno z wielu zastosowań procesu sublimacji

Jednym z najpopularniejszych zastosowań procesu sublimacji jest tworzenie druku sublimacyjnego, który obecnie wykorzystywany jest niemalże w każdej drukarni.

Druk sublimacyjny jest nowoczesną metodą, polegającą na bezpośrednim przejściu ze stanu stałego w gazowy. Wykorzystywany jest do tworzenia nadruków na różnorodnych przedmiotach oraz ubraniach, takich jak: koszulki, spodnie, bluzy, kubki, poduszki i wiele innych. Druk sublimacyjny powstaje dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań przy pomocy specjalistycznych farb sublimacyjnych, papieru transferowego oraz drukarek.

Nadruk sublimacyjny może być wykonywany na różnych przedmiotach, materiałach i tkaninach. Najlepiej jednak sprawdzają się te, zawierające poliester.

Co to jest resublimacja?

Resublimacja to proces chemiczny, który jest odwrotnym procesem do sublimacji. Polega na przemianie fazowej stanów skupienia – z bezpośredniego przejścia substancji ze stanu gazowego (pary) w stan stały, z całkowitym pominięciem stanu ciekłego.

Dzięki zachodzeniu procesów resublimacji wody (pary wodnej) można zaobserwować; powstanie śniegu oraz szronu. Proces resublimacji połączony z procesem sublimacji czy też parowaniem, wykorzystywany jest do oczyszczania oraz rozdzielania różnorakich substancji, czego skutkiem jest otrzymanie ich w postaci krystalicznej – jest to miedzy innymi metoda oczyszczania jodu.

Gdzie można spotkać się z procesem resublimacji?

Proces resublimacji podobnie jak proces sublimacji wykorzystywany jest na szeroką skalę w działaniach laboratoryjnych oraz przemyśle, gdzie niezbędne staje się oczyszczanie lub oddzielanie substancji. Ponadto tak jak wyżej zostało wspomniane resublimacja jest zjawiskiem, które można zaobserwować każdego dnia, podczas gdy zimna woda ma bezpośredni kontakt z zimnymi przedmiotami i zaczyna krzepnąć. W wyniku takiego procesu powstaje właśnie szron oraz śnieg.

Zjawisko sublimacji oraz resublimacji to procesy chemicznie niezwykle przydatne w życiu codziennym. Odpowiednio przeprowadzone procesy oczyszczania lub oddzielania substancji stają się gwarancją uzyskania czystych i krystalicznych związków, wykorzystywanych w przemyśle różnego rodzaju – między innymi: spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i budowlanym.

Dobrze wykorzystanie nauki i jej właściwości stanowi podstawę do stwarzania nowych możliwości oraz odkrywania nowoczesnych rozwiązań, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia.