Implanty stomatologiczne Wrocław

Implanty stomatologiczne Wrocław – niedostateczna masa kostna wokół ubytku zęba jest jednym z najczęstszych względnych przeciwwskazań do implantacji. Według statystyk 70% implantów zębowych umieszczanych jest w warunkach o różnym nasileniu ubytku kości szczęki. Aby rozwiązać ten problem, wielu naszym pacjentom we Wrocławskiej Poradni Stomatologicznej polecamy odpowiedni rodzaj przeszczepu kostnego.

Przeszczepy kostne (osteopatia, podniesienie zatok, augmentacja kości) to zabieg, który odbudowuje tkankę kostną i pozwala na stworzenie łożyska wystarczająco dużego do implantacji. W wielu przypadkach przeszczep kostny jest wykonywany jednocześnie z implantacją, a w niektórych przypadkach osobno.

Przeszczep kości przed wszczepieniem implantów zębowych we Wrocławiu?

Korzenie naturalnych zębów znajdują się w gąbczastej części kości szczękowej zwanej wyrostkiem zębodołowym. Ten obszar podbródka jest pełen naczyń krwionośnych i nerwów. Parametry wyrostka zębodołowego nie są wartościami stałymi, zmieniają się pod wpływem różnych czynników: intensywności obciążenia żucia, pourazowych ekstrakcji zębów, chorób endokrynologicznych czy chorób ogólnoustrojowych stawów i kości. Przed wszczepieniem implantów zębowych we Wrocławiu przeprowadzamy dokładną diagnozę stanu szczęki i w razie potrzeby wykonujemy odpowiedni zabieg chirurgiczny.

Zastanów się, jak brak nacisku na żucie z powodu ekstrakcji zęba może wpłynąć na kość szczęki. Korzenie utrzymują wyrostki zębodołowe w dobrej kondycji dzięki stałemu obciążeniu żucia. Gdy traci się jeden lub więcej zębów, kość szczęki w brakującym uzębieniu nie odczuwa już nacisku i stopniowo zanika. Utrata lub resorpcja kości rozpoczyna się kilka miesięcy po ekstrakcji i może trwać aż do całkowitej utraty pierwotnej objętości. Resorpcja tkanki kostnej zachodzi na różne sposoby w zależności od umiejscowienia ubytku. Ponieważ gęstość kości szczęki jest kilkakrotnie mniejsza niż gęstość kości żuchwy, wyrostek zębodołowy szczęki zanika szybciej. Dlatego jeśli proces obkurczania kości w żuchwie rozpoczyna się po 6-12 miesiącach, to w szczęce zaczyna się 2-3 miesiące po ekstrakcji zęba.

Rodzaje przeszczepów kostnych na implanty dentystyczne we Wrocławiu

Do odbudowy utraconej masy kostnej i wszczepienia implantów zębowych we Wrocławiu stosujemy następujące techniki:

Pęknięcie kości wyrostka zębodołowego

Implanty stomatologiczne Wrocław
Implanty stomatologiczne Wrocław

Wyrostek zębodołowy w okolicy ubytku zęba przepiłowano wzdłuż grzbietu wyrostka zębodołowego nożem dentystycznym. Powstały otwór jest poszerzany wiertłami o różnych średnicach i wkręcany jest implant. Pozostałe ubytki po obu stronach wypełnia się syntetycznymi lub naturalnymi wypełnieniami kostno-plastycznymi, pokrytymi membraną, a następnie zszywane są płatki dziąseł. Po 3-6 miesiącach od zakończenia regeneracji tkanek zakładane są implanty wraz z łącznikami i koronami tymczasowymi.

Planując implanty zębowe we Wrocławiu, implantolog analizuje wskazania do tego zabiegu. Ta technika przeszczepu kości służy do rekonstrukcji wielu zębów z poziomą resorpcją o grubości co najmniej 2 mm w wyrostku zębodołowym. Ważna uwaga: Ta metoda umożliwia przeszczep kostny jednocześnie z implantacją zębową, sprzyja szybkiej regeneracji tkanki kostnej i nie wymaga autologicznego pobrania kości.

Przeszczep kości

Przed wszczepieniem implantów zębowych we Wrocławiu zabieg przeprowadzano dwuetapowo. W pierwszym etapie kość dawcy pobierana jest z okolicy podbródka, guzków brakujących zębów mądrości w górnej szczęce oraz w rzadkich przypadkach z kości biodrowej. W drugim etapie materiał kostny jest wszczepiany w żądany obszar kości szczęki za pomocą tytanowych śrub. Zregenerowany obszar jest następnie zamykany dwiema wchłanialnymi błonami i ukryty pod płatem dziąsłowym.

Wskazania: Rekonstrukcja jednego lub więcej zębów z silną resorpcją kości na szerokość lub wysokość. WAŻNE: Używanie własnych kości znacznie zwiększa szanse na skuteczną regenerację bloków kostnych. Ten rodzaj przeszczepu kostnego nie pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie implantacji. Implanty umieszcza się dopiero 6-12 miesięcy po pierwszym zabiegu.

Sterowana regeneracja kości

W naszej klinice stomatologicznej we Wrocławiu chirurg otwiera dziąsła i wprowadza naturalny materiał kościozastępczy. Obszar pokryty jest dwuwarstwową błoną kolagenową do sterowanej regeneracji kości i zszyty. Zamiast wchłanialnej membrany można zastosować niewchłanialną membranę na ramie z siatki tytanowej. Wskazania: Przy łagodnej i umiarkowanej utracie szerokości i wysokości tkanki kostnej. Ten zabieg pozwoli w przyszłości wszczepić implant zęba https://doboszimplanty.pl/

Podniesienie zatoki szczękowej

Podczas zabiegu w naszej klinice stomatologicznej we Wrocławiu lekarz dentysta unosi dno zatoki szczękowej i wypełnia powstałą jamę syntetycznym wypełniaczem kostnym. W zależności od sposobu wykonywania czynności mających na celu korektę dna zatoki szczękowej, podnoszone są zatoki zamknięte i otwarte.

Wskazania: Rejon 5-7 zębów żucia szczęki znajduje się blisko zatoki szczękowej. WAŻNE: W większości przypadków implantację szczęki wykonuje się jednocześnie z podniesieniem zatoki szczękowej. Na cenę augmentacji kości podczas implantacji https://naspokojnejfali.pl/implanty-stomatologiczne-we-wroclawiu/ we Wrocławiu mają wpływ: stopień ubytku kości, wybrana technika augmentacji oraz zastosowane materiały.

Dobosz Implanty Zębów
aleja Piastów 3
70-325 Szczecin
+48 91 485 02 74
www.doboszimplanty.pl