System kontroli dostępu

System kontroli dostępu

System kontroli dostępu to element systemu bezpieczeństwa tworzony w oparciu o urządzenia techniczne i elektroniczne systemy kontroli połączone z siecią działającą na specjalnie opracowanym oprogramowaniu. Dodatkowo system kontroli dostępu pozwala na automatyczne rozliczanie godzin pracy w przedsiębiorstwie, ułatwiając tym samym pracę działu kadr. Nasza firma dostarcza systemy kontroli dostępu oparte o technologię kartową oraz czytniki RSW i RLS.

System kontroli dostępu rcse.pl/kontrola-dostepu/ pozwala rozwiązać następujące zadania:

  • Miejsca, które ograniczają dostęp ludzi i pojazdów do chronionych obiektów.
  • Kontroluje przemieszczanie się pracowników na terenie firmy w określonych porach dnia i ogranicza dostęp do określonych obszarów.
  • Pomaga rejestrować czas pracownika.
  • Identyfikuje osobę poprzez zdjęcie, odcisk palca lub siatkówkę oka i porównuje otrzymane informacje z bazą danych. Dostarczony Państwu system kontroli dostępu oparty jest na najnowocześniejszych standardach bezpieczeństwa. Dzięki czytnikom chipów i kart chipowych oraz narzędziom do zarządzania kluczami i uprawnieniami gwarantuje to integralność danych.

Główna treść kontroli dostępu

  1. Identyfikator — używany do definiowania dostępu danej osoby do systemu, zwany również kluczem. Najczęściej używane klawisze są takie same jak w krótkofalówce, czyli breloki, karty dostępu, słowa i kody, które należy wprowadzić na klawiaturze. Nowoczesne rozwiązania do identyfikacji człowieka to biometria, która zapewnia dostęp na podstawie wzorów siatkówki, odcisków palców, wizerunków twarzy itp.
  2. Kontroler – Wszystkie kody identyfikacyjne i zapisy są przechowywane w kontrolerze. Służy do określenia poziomu dostępu. Po przedstawieniu pilota, karty lub innych danych programowych należy je porównać z danymi zapisanymi w bazie danych sterownika. Po potwierdzeniu 100% zgodności zasygnalizuj i otwórz bramy, drzwi lub inne przejścia. Ważne jest, aby upewnić się, że komponenty są zawsze podłączone do zasilania. Nawet jeśli światła są wyłączone, musi mieć własne zasilanie bateryjne, aby działać i zapobiegać otwarciu drzwi. Własna bateria kontrolera wystarcza średnio na kilka godzin.
  3. Czytnik — urządzenie pośredniczące przeznaczone do przesyłania informacji z identyfikatora do kontrolera. Wymagania są zróżnicowane i zależą od warunków zewnętrznych. Na przykład podczas instalowania czytnika kart na bramie wjazdowej lub drzwiach wejściowych wszystkie elementy muszą być odporne na działanie wilgoci, światła słonecznego, deszczu i innych warunków pogodowych. Dodatkowo, jeśli terytorium nie ma być monitorowane, model czytnika musi być trwały i odporny na akty wandalizmu. W przypadku obiektów zewnętrznych częściej jako identyfikatory stosuje się karty zbliżeniowe, ponieważ są najtrwalsze. Nie musisz bezpośrednio dotykać czytnika, po prostu przestrzegaj dozwolonej odległości. Dzięki temu można go umieścić w opakowaniu ochronnym, co przedłuży jego żywotność i zapobiegnie uszkodzeniom, a nawet kradzieży. Kable do czytników, które mogą pracować na duże odległości, zostały omówione osobno. Ten model jest zwykle stosowany na parkingach, firmach.
  4. Zamek – czy ogranicza dostęp przez drzwi lub bramę. Gdy czytnik prześle dane do kontrolera i potwierdzi zgodność z elektronicznym systemem kontroli dostępu, zamek automatyczny otwiera się, a następnie wraca do swojej pierwotnej pozycji.
  5. Drzwi – dla dużych firm i placówek medycznych, laboratoriów wymagających szczególnego poziomu ochrony. Działają tak samo jak zwykłe drzwi. Tyle, że wybrałeś model kontroli dostępu, który wytrzyma działanie warunków atmosferycznych i naprężenia mechaniczne.

Niezależnie od rodzaju ogrodzenia można instalować różnego rodzaju systemy autonomiczne. Poziom ochrony dobieramy w zależności od wymagań klienta, rodzaju obiektu, codziennego ruchu itp.

Kontrola dostępu: typy

System kontroli dostępu
System kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu rcse.pl/anarya-alarm-gallery/ są sterowane na różne sposoby i mogą być autonomiczne lub połączone w sieć. W przeciwieństwie do sieciowych autonomicznych systemów kontroli dostępu nie są one sterowane centralnie. System kontroli dostępu do sieci i zarządzania nią jest kontrolowany przez technologię komputerową. Autonomiczna kontrola dostępu jest łatwa w instalacji, ponieważ nie wymaga długich kabli i jest łatwa w obsłudze.

System kontroli dostępu do sieci steruje i zarządza wieloma systemami: monitoringiem, alarmami przeciwwłamaniowymi, systemami przeciwpożarowymi, systemami alarmowymi rcse.pl/czujki-ruchu/ i oświetleniem awaryjnym. Systemy kontroli dostępu do sieci to najskuteczniejsze rozwiązanie do organizowania i kontrolowania bezpieczeństwa dużych obiektów.

W bezprzewodowym systemie sterowania komunikacja między serwerem a innymi elementami sterującymi odbywa się przez Internet. Oraz poprzez kanał komunikacyjny (Bluetooth, Wi-Fi, itp.) pomiędzy sterownikiem a urządzeniem wykonawczym. Główne funkcje, które definiują przeznaczenie systemu to: kontrola dostępu do określonych stref przestrzeni (pokojów), rozliczanie czasu pracy pracowników oraz automatyzacja pracy służb ochrony.

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl