O kosztach przy wykorzystaniu wentylacji z rekuperacją

O kosztach przy wykorzystaniu wentylacji z rekuperacją

O kosztach przy wykorzystaniu wentylacji z rekuperacją: w domu można zastosować jeden z dwóch głównych wariantów wentylacji. Jeden z nich jest starszy i nie prowadzi do uzyskania dodatkowych korzyści, ale jego zaletą jest niska kwota inwestycyjna. Jest to wentylacja grawitacyjna, czyli ta, która występuje w zdecydowanej większości domów jednorodzinnych. Alternatywą jest nowocześniejsza wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W tym przypadku nie dochodzi do samoczynnego ruchu powietrza, ale jest ono odpowiednio sterowane.

Podstawową korzyścią jest właśnie odzysk ciepła. Zauważmy, że odprowadzenie na zewnątrz ciepła jest stratą, która jest jednak realizowana w ramach wentylacji grawitacyjnej. System rekuperacji pozwala wykorzystać tę energię ponownie. Jest ona przekazywana do powietrza, które dostaje się do domu. Jednocześnie wymiana dochodzi za pośrednictwem wymiennika ciepła, a więc nie ma bezpośredniego kontaktu pomiędzy dwoma strumieniami. Jaki jest jednak koszt rekuperacji dla domu jednorodzinnego w Krakowie? Właśnie nad tym tematem się zastanowimy.

Ogólnie o kosztach

O kosztach przy wykorzystaniu wentylacji z rekuperacjąAspekt ekonomiczny sprowadza się w skrócie do określenia kosztów na etapie inwestycji. Następnie musimy uwzględnić to, ile nas będzie kosztować wykorzystanie danej technologii. W kontekście najskuteczniej jest to odnieść do skali roku, ponieważ w miesiącach grzewczych sytuacja prezentuje się inaczej niż np. w lipcu. Kolejnym krokiem jest uwzględnienie oszczędności w stosunku do sytuacji, gdy dana technologia nie byłaby wykorzystywana. W ten sposób obliczamy okres zwrotu, który dobrze reprezentuje dane zastosowanie w aspekcie finansowym. Pamiętajmy jednak, że kwestia ekonomii jest co prawda tą, która jest najczęściej analizowana, ale jednak niejedyną. Nie powinniśmy zapominać choćby o kwestii komfortu, jaki odczują mieszkańcy. Ponadto wentylacja mechaniczna z rekuperacją dostarcza do domu powietrze o wyższej jakości, ponieważ jedną z przeszkód, na które trafia przed dotarciem do pomieszczeń, są filtry. Te z kolei przepuszczają już oczyszczony strumień, a więc biorą na siebie znaczącą część zanieczyszczeń. Wyposażenie w taką wiedzę możemy przejść do finansów wynikających z wykorzystania tego rozwiązania.

Ile musimy zapłacić, żeby zainstalować system?

Poruszając się zgodnie z wcześniej zaproponowanym kluczem, na początek natrafiamy na inwestycję, której kwotę musimy podjąć, żeby w ogóle cieszyć się wentylacją mechaniczną. W przypadku domu jednorodzinnego koszty najczęściej wynoszą od 20000 do 25000 złotych. Nie każdy przypadek zmieści się jednak w ramach tej kategorii, a jeśli podamy przedział od 17000 do 35000 złotych, to już zdecydowana większość sytuacji zostanie uwzględniona. Czy to dużo, czy mało? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, nie przestawiając szerszego kontekstu. W każdym razie na tę kwotę składa się już kompletny system tzn. od zakupu poszczególnych urządzeń aż do instalacji rekuperacji. Właśnie sam montaż należy do kluczowych elementów ceny, ale należy do nich również sam koszt rekuperatora. Jest to najdroższe urządzenie w całym systemie, ale również pełniące kluczową funkcję i nazywane często sercem całego systemu. Najczęściej sam rekuperator kosztuje od 7000 do 25000 złotych.

Ile musimy zapłacić za eksploatację?

Wentylatory są elementami, które napędzają ruch powietrza w systemie i bez nie byłoby skutecznego systemu wentylacji mechanicznej. To oczywiście prowadzi jednak do kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Ponadto pojawia się jeszcze drugi główny czynnik kosztów, które ponosimy wraz z wykorzystaniem systemu. Rekuperacja w domu to również wyższa jakość powietrza i szczególnie na tę kwotę nie należy się jednak obrażać. Mówimy o okresowej wymianie filtrów, a więc o elemencie, który przynosi korzyści dla naszego zdrowia i to w ten sposób powinien być rozpatrywany. Ostatecznie możemy ten rodzaj kosztów sprowadzić do około 1500-1600 złotych w skali roku, a więc bardzo mało w stosunku do tego, co ta technologia ma do zaoferowania.

Po jakim czasie zwróci się inwestycja?

Najbezpieczniej byłoby podać przedział od 6 do 12 lat i zaznaczyć, że w wyjątkowych przypadkach te 12 lat również nie będzie wystarczającym okresem. Przekroczenie tego przedziału zarówno z dołu, jak i z góry należy jednak do sytuacji niestandardowych, które rzadko będą miały miejsce w przypadku domu jednorodzinnego. Najczęściej będzie to okres zwrotu na poziomie od 8 do 10 lat. Od czego on zależy? Przede wszystkim od oszczędności, ale w tym kontekście trudno podawać jakieś liczby. Wynika to z tego, że w dużej mierze zależy to od rodzaju źródła ogrzewania. W przypadku ekonomicznego źródła ciepła (np. pompy ciepła) będzie to inny czas niż w ramach droższego wariantu (np. ogrzewanie gazem). Okres zwrotu może stanowić jednak punkt wyjścia dla tego typu rozważań.

Czy to się opłaca?

U inwestora słusznie może pojawić się pytanie, czy to się opłaca? Najlepiej by było odpowiedzieć na nie na podstawie wcześniej przedstawionych informacji. Wszystko jest kwestią priorytetów, ale ulokowanie kapitału na te 8 lub 10 lat, po którym dochodzi do zwrotu, to korzystny okres. Należy traktować tę technologię jako formę inwestycji. Pamiętajmy również, że kontekst ekonomiczny jest jednym z kilku, które możemy przedstawić. Inne perspektywy to choćby zdrowie domowników lub ich komfort. Nie możemy pomijać tego aspektu w przypadku domu jednorodzinnego. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, łatwo dojść do wniosku, że warto przemyśleć instalację wentylacji mechanicznej w swoim domu. Najczęściej okaże się również, że warto ją zamontować.