Jak zrobić ozonowanie?

Jak zrobić ozonowanie?

Na przełomie lat 2019,2020 oraz 2021 ozonowanie jest tematem bardzo na czasie. W zasadzie warto byłoby powiedzieć, że to przede wszystkim na czasie jest dezynfekcja, a ozonowanie jako jedna z metod dezynfekcji, stała się bardzo popularna. Do tej pory, jeżeli chodzi o ozonowanie, to stosowane ono było głównie w odniesieniu do klimatyzacji samochodowej i/lub stacjonarnej. Głównie z tego względu, że dezynfekowanie za pomocą ozonu pozwala na dotarcie, do w zasadzie każdego trudno dostępnego miejsca, a takich w klimatyzacji jest bez liku. Jak zrobić ozonowanie? Ozonowanie jest bardzo skuteczne przeciwko wirusom i bakteriom oraz grzybom. Nie ma co do tego wątpliwości, że jako metoda dezynfekcyjna jest skuteczna.

Ozonowanie

Jak do tej pory ozonowaniem zajmowały się przede wszystkim firmy, specjalizujące się w tego typu usługach. Firmy, które stricte zajmują się ozonowaniem albo firmy, które zajmują się dezynfekcją, a ozonowanie weszło na stałe do ich katalogu usług. Coraz częściej jednak możemy na przykład spotkać się, z tym że sprzęt do ozonowania możemy kupić w zasadzie w każdym markecie. Sprzęt ten jest na tyle prosty w obsłudze, że może go spokojnie nabyć i stosować zwykła osoba prywatna. Osoba, która wcześniej była po prostu klientem indywidualnym dla firm, które zajmują się ozonowaniem.
Jak zrobić ozonowanie?Pytanie najważniejsze jest takie, czy wystarczy mieć ozonator, aby móc samodzielnie ozonować pomieszczenia w swoim domu lub w miejscu pracy? Pytanie to ma jedną odpowiedź, nad którą musimy się zastanowić. Samo posiadanie ozonatora nie gwarantuje nam tego, że będziemy skutecznie ozonować. Do tego, aby skutecznie ozonować, potrzebujemy tak naprawdę wiedzy odnośnie do tego, jak to zrobić. Tak naprawdę ozonowanie nie jest niczym trudnym, ale jeżeli nie zaczniemy stosować przynajmniej kilku wytycznych, to może się okazać, że będzie ono nieskuteczne, bądź będzie musiało być przeprowadzane bardzo długo.

Co oprócz ozonatora?

Jeżeli chcemy samodzielnie ozonować, to przede wszystkim musimy być pewni tego, że jest to ta czynność, którą faktycznie samodzielnie chcemy robić, ponieważ sam koszt ozonatora, który obecnie nie jest wcale aż taki drogi, to nie jest jedyny wydatek, jaki poniesiemy, jeżeli chcemy skutecznie ozonować. Dodatkowo musimy przede wszystkim wyposażyć się jeszcze przynajmniej w dwie rzeczy. Pierwszą jest czujnik ozonu, a drugą jest dość mocny wentylator, przy czym musimy również zwrócić uwagę na to, że ilość tych przyrządów może się zwiększać wraz z tym, jak będą się zwiększać pomieszczenia, które będziemy chcieli ozonować.

Część pierwsza – uszczelnienie pomieszczenia

Na samym wstępie zajmujemy się przygotowaniem pomieszczenia, które chcemy ozonować. Przygotowanie pomieszczenia pod ozonowanie polega przede wszystkim na tym, aby pomieszczenie to zostało w miarę możliwości maksymalnie uszczelnione. Uszczelnienie ma zapobiec uciekaniu ozonu z tego pomieszczenia. Ma tak naprawdę dwa zadania, pierwszym zadaniem jest spowodowanie, że stężenie ozonu w pomieszczeniu będzie rosło w optymalnym tempie, co spowoduje, że czas ozonowania będzie skrócony. Drugą sprawą jest natomiast to, że ozon jest substancją szkodliwą. Trzeba o tym oczywiście pamiętać, że wydostawanie się ozonu z ozonowanego pomieszczenia na inne części mieszkania, w których będą przybywać ludzie, którzy będą niezabezpieczeni przed działaniem ozonu, może po prostu przynieść więcej szkody niż pożytku.

Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji

Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji w ozonowanym pomieszczeniu jest to druga bardzo ważna zasada. Ozon jest to gaz, który jest cięższy od powietrza, dlatego naturalnie po wytworzeniu, będzie gromadził się przy podłodze. Może dojść do takiej sytuacji, że przy podłodze stężenie ozonu będzie bardzo wysokie, a na wysokości dwóch czy nawet 3 m (w niektórych wyższych pomieszczeniach), będzie niemal zerowe. Jeżeli chcemy, aby ozonowanie odbyło się w całej objętości naszego ozonowanego pomieszczenia, to musimy zadbać o to, aby przy ozonatorze był umieszczony mocny wentylator. Wentylator taki pracując cały czas, będzie powodował, że ozon, nawet jeżeli opadnie na podłogę, to zostanie z powrotem zassany i wypchnięty ku górze.

Dopasuj sprzęt do gabarytów pomieszczenia

Podstawowym błędem, który popełniają chyba wszyscy, którzy chcieliby pierwszy raz ozonować, jest niedopasowanie sprzętu bądź jego ilości do gabarytów pomieszczenia, które chcemy ozonować. Przede wszystkim to musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o gabarytach, to mówimy tutaj o kubaturze, a nie o powierzchni pokoju w metrach kwadratowych. Wynika to przede wszystkim z tego, że czasami producenci wymieniają właśnie rozmiar pomieszczeń metrach kwadratowych, a nie ma to w zasadzie nic wspólnego z późniejszą kwestią sprawnego ozonowania. Jeżeli okaże się, że nasz ozonator jest przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze na przykład 10 m sześciennych, a mamy pokój o kubaturze 20 metrów sześciennych, to powinniśmy zastosować dwa ozonatory i najlepiej dołączony do tego dwa wentylatory. Dzięki temu ozonowanie będzie zachodziło szybko oraz skutecznie.